Sérfræðiteymi

Sérfræðiþjónusta

Sérkennslustefna 
Áherslur Leikskóla Seltjarnarness eru í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu Seltjarnarnesbæjar, þar sem fram kemur að öllum nemendum skuli mætt á þeirra forsendum. Starfsfólk leikskólans skal grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins. Í leikskólanum fer því fram reglubundið mat á námi, þroska og velferð barna, sem tryggir aðkomu sérfræðiþjónustu samkvæmt þarfagreiningu hverju sinni. 

Sérkennslustjóri Leikskóla Seltjarnarness.
Ingibjörg Jónsdóttir, þroskaþjálfi  
ibjons@nesid.is

Anna María Gunnarsdóttir talmeinafræðingur, prófar börn, styður og miðlar upplýsingum til foreldra og starfsfólks
sem það nýtir sér í framburðakennslu og málörvun.

Tryggvi G. Ingason sálfræðingur, kemur að málefnum einstakra barna, ráðgjöf til foreldra og starfsfólks.


Sérkennsluteymi Leikskóla Seltjarnarness

Bjarki Dalsgaard Sigurþórsson, B.ed. í sálfræði
bjarkis@nesid.is

Gróa Kristjánsdóttir, leikskólakennari
groa@nesid.is

Hildur Aðalsteinsdóttir, leikskólasérkennari
hildura@nesid.is

Michael Pantano, leikskólaliði.
mikki38pantano@gmail.com

Ragnheiður Birgisdóttir, kennari.
ragnheidurb@nesid.is

Þórdís Einarsdóttir, leikskólakennari
disae@simnet.is

Tinna Laxdal Gautadóttir, íþróttafræðingur