Sérfræðiteymi

Sérfræðiþjónusta

Sérkennslustefna 
Áherslur Leikskóla Seltjarnarness eru í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu Seltjarnarnesbæjar, þar sem fram kemur að öllum nemendum skuli mætt á þeirra forsendum. Starfsfólk leikskólans skal grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins. Í leikskólanum fer því fram reglubundið mat á námi, þroska og velferð barna, sem tryggir aðkomu sérfræðiþjónustu samkvæmt þarfagreiningu hverju sinni. 

Sérkennslustjóri Leikskóla Seltjarnarness.
Ingibjörg Jónsdóttir, þroskaþjálfi  
ingibjorg,jonsdottir@seltjarnarnes.is

Anna María Gunnarsdóttir talmeinafræðingur, prófar börn, styður og miðlar upplýsingum til foreldra og starfsfólks
sem það nýtir sér í framburðakennslu og málörvun.

Tryggvi G. Ingason sálfræðingur, kemur að málefnum einstakra barna, ráðgjöf til foreldra og starfsfólks.


Sérkennsluteymi Leikskóla Seltjarnarness

Árni Viljar Skjóldal
Ásta M. Birgisdóttir, sérkennari
Bjarki Dalsgaard Sigurþórsson, 
Bs í sálfræði
Edda Sif Þorvaldsdótti  Bs í sálfræði
Hildur Aðalsteinsdóttir, leikskólasérkennari
Gróa Kristjánsdóttir,
leikskólakennari
Valgerður Skúladóttir, leikskólakennari
Þórdís Einarsdóttir- leikskólakennari


Þórdís Einarsdóttir, leikskólakennari
disae@simnet.is